Theme wordpress về du lịch tổng hợp 2013

Ngày 28 Tháng Chín 2013

Mục: Thiết kế website

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm những theme liên quan tới mảng du lịch được rất nhiều bạn quan tâm thế nên hôm nay mình xin đưa ra bài này để tổng hợp những theme travel được nhiều người đánh giá nhất trên cộng đồng mạng hiện nay. Bạn nào quan tâm và đang có dự định làm thì có thể tham khảo ở dưới nhé. Đây là bài tổng hợp thế nên bài này sẽ được update ngay khi mình hoặc các bạn share những theme về du lịch, Nếu bạn nào biết thêm có thể gửi đóng góp dưới phần comment\r\n

Beach Trip

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n\r\n \r\n\r\nBấm vào link để xem tiếp ….\r\n\r\n\r\n

Daisy

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n\r\n \r\n

Travel Places Free WordPress Template

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Travel Map Free WordPress Template

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Beach Holiday Travel WordPress Theme

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Travel Zine

\r\n\r\n\r\n Demo | Download\r\n

Blissful Travel

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

AuthorShip Travel Theme

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

e Travel

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

LondonNight

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

TravelBlogz

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

GoGreen

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

World Travel

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Relax on Vacation

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Dream Travel

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Funda

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n

Renegate

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n\r\nWp-Damla\r\n\r\n\r\n\r\n Demo | Download\r\n

Wp-HubZine

\r\n\r\n\r\nDemo | Download\r\n\r\n(nguồn: thuthuatwordpress.org)

Vui lòng đăng nhập để bình luận.