Tool diệt virus bằng tay siêu mạnh – XueTr PCHunter

Ngày 9 Tháng Năm 2013

Mục: Phần mềm

XueTr hay PCHunter là một công cụ giúp diệt virus bằng tay mạnh mẽ và hiệu quả nhất. PCHunter có thể xóa các file cứng đầu nhất, tắt các tiến trình đang hoạt động, tắt mở các phần mềm khởi động cùng windows.

\r\nPC Hunter\r\n\r\nTải về: XueTr PCHunter (64bit và 32bit)

Vui lòng đăng nhập để bình luận.