Sublime Text 3083 free key – no virus – update 20/06/2015

Ngày 20 Tháng Sáu 2015

Mục: Phần mềm, Thiết kế website

Cũng như bài trước, mình xin giới thiệu một phần mềm viết code rất chuyên nghiệp và thông dụng không kém gì notepad ++ đó là Sublime Text 3083. Phiên bản cập nhật lần này có nhiều cải tiến về hiệu suất, tốc độ khởi động, và fix một số lỗi. Thông tin tại trang chủ Sublime Text:\r\n\r\nBuild 3083 – Release Date: 26 March 2015\r\n

    \r\n

  • Fixed high CPU usage caused by a corrupt index. This was occuring for some users upgrading from 3065
  • \r\n

  • Added setting index_workers to control the number of threads used for file indexing. By default the number of threads is based on the number of CPU cores. By setting index_workers to 1 or 2, indexing will be slower, but less intrusive
  • \r\n

  • Fixed a crash when showing the Command Palette with an empty .sublime-build file
  • \r\n

  • Tab completion no longer completes numbers. Edit/Show Completions can still be used for this
  • \r\n

\r\n

sublime-text-3083-full-license-key
\r\n

Link tải bản full (windows, ubuntu) [ pass: dongthapit ] :

\r\nhttps://mega.co.nz/#!aVlWlJxJ!mjN5kueIvjs1RWJxLfOxj_DPCkBRk8KQn6x0FYhctDk\r\n

Key miễn phí:

\r\nhttps://drive.google.com/file/d/0B3H4PlBeDTERdm5TNnBYXy01MnM/view?pli=1

Vui lòng đăng nhập để bình luận.