Coupon 1.99$ tại GoDaddy trong tháng 10-2013

Ngày 30 Tháng Mười 2013

Mục: Coupon khuyến mãi

Đợt này mình sẽ để cả list coupon để các bạn sử dụng được tiện lợi hơn, nói trước là list này khủng lắm đó, cẩn thận kẻo shock 😀 . Các bạn vui lòng giúp đỡ thêm bằng cách để lại comment báo cáo lại (mua được hoặc không) sau khi sử dụng coupon nhé, mình sẽ update lại list tương ứng.

\r\n

\r\n

Hướng dẫn sử dụng

\r\n\r\n

    \r\n

  1.     Truy cập GoDaddy.com
  2. \r\n

  3.     Copy coupon code tương ứng
  4. \r\n

  5.     Dán code vào khung promo code  của GoDaddy khi check out để sử dụng
  6. \r\n

\r\n\r\n

Danh sách GoDaddy Coupon tháng 10 – 2013:

\r\nHosting 1.99$/tháng: iap199host\r\n\r\nGoDaddy Coupon 2.95$\r\n\r\nĐã từng dùng: GTNGUK29, dbcom295, gtnggrow01, gtnggrow11, gtngcuk06, gtnivt09, gtnic144, gtnicrm016, gtnith13, gtniua10, gtnivt11, gtnic145, gtnicrm022\r\n\r\nĐã dùng không dùng lại được: gtng2vt16, gtnggrow02, gtng2vt14, gtng2tk01, gtng2vt15, gofg2005ha, gofgh074, gofg936h, gtnggrow12, gtng2vt17, GTNG2TH18, gofgcrm010, gtnith13, gtnith10, GTNICRM013, gtnic103\r\n\r\nĐang chờ check: gtnic151, Kristy295\r\n\r\nGoDaddy Coupon 0.99$\r\n\r\nĐã từng dùng: 99luv\r\nGoDaddy Coupon 2.49$\r\n\r\nĐã từng dùng: IAPBH249A\r\n\r\nĐang chờ check: iap249a, 249Sale\r\nGoDaddy Coupon 1.99$\r\n\r\nĐang chờ check: cjcRMN199, gofhcin58, 199nuts, coder199 , iap199, MMA, gofhcin29, iapbh199c, rocket199, 199GEEKS, iapbh199c, Tech199, RAD199, rad199a, VAL199USc, kristy199\r\nGoDaddy Coupon 4.95$\r\n\r\nĐã từng dùng: 495COMS, scott495, gofx2001hb, TECH495, gofx2103ha, gfnf4as02\r\n\r\nĐang chờ check: gfnf4as02, gfnf4me10, gfnf4my03, gfnf4me01, gfnf4me04, gofx2001ha, gfnf4id01, gofx936h, CJC495WD2, gfnf4tk01, gfnf4me15, gfnf4me14, gfnf4tk02, gfnf4me12, gofx006hi\r\nGoDaddy Coupon 5.99$\r\n\r\nĐã từng dùng: lks599v, chat599\r\nGoDaddy Coupon loại khác:\r\n\r\nĐang chờ check: PETE299 (2.99$)\r\n

(chiasecoupon.com)

Vui lòng đăng nhập để bình luận.