Tạo biểu tượng Shortcuts trong Linux/Centos bằng lệnh

Ngày 28 Tháng Tư 2015

Mục: Cài đặt VPS Centos - Ubuntu - Linux

Trong một số trường hợp bạn cần tạo một biểu tượng để liên kết nhanh đến thư mục mình cần. Thay vì phải truy cập vào mục /A/B/C/… thì chỉ cần truy cập vào một mục liên lết ABC nào đó, tương tự như tính năng tạo Shortcut Desktop của Windows. Sau đây là hướng dẫn cách tạo biểu tượng shortcut (liên kết nhanh) trên Linux.\r\n

  \r\n

 • Hệ điều hành áp dụng: Centos, và các HĐH Linux khác.
 • \r\n

 • Cú pháp:
 • \r\n

\r\n

ln -s /Đường_dẫn_muốn_tạo /Tên_biểu_tượng

\r\n

  \r\n

 • Ví dụ:
 • \r\n

\r\n

ln -s /var/www/html /mucWebsite

\r\n

  \r\n

 • Giải thích: sau khi tạo bạn sẽ thấy mucWebsite xuất hiện. Bấm vào mucWebsite nó sẽ dẫn đến mục /var/www/html
 • \r\n

Vui lòng đăng nhập để bình luận.