Lỗi Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘load error

Ngày 1 Tháng Mười Hai 2013

Mục: Các lỗi thường gặp và cách sửa

Lỗi thường gặp do chuyển website từ localhost như xampp,.. lên hosting online. Nguyên nhân do các file cached củ của theme hay plugin đang sử dụng trong joomla gây ra.\r\n

Các thông báo lỗi thường mất phải:

\r\n\r\n\r\nFatal error: Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘load error: failed to find D:/AppServwwwnhweb/templates/shaper_minima/less/master.less’ in /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php:1598 Stack trace: #0 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php(1683): lessc->compileFile(‘D:AppServwww…’) #1 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php(779): lessc->cachedCompile(Array) #2 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php(809): Helix::autoCompileLess(‘/home/luan711/d…’, ‘/home/luan711/d…’) #3 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/templates/shaper_minima/index.php(37): Helix::addLess(‘master’, ‘template’) #4 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/libraries/joomla/document/html/html.php(531): require(‘/home/luan711/d…’) #5 /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/libraries/joomla/document in /home/luan711/domains/thanhluan711.tk/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 1598\r\n\r\nhay:\r\n\r\n \r\n\r\nFatal error: Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘load error: failed to find ‘root on the servor’/templates/shaper_helix_ii/less/master.less’ in C:/wamp/www/mysite/plugins/system/helixcoreclasseslessc.inc.php on line 1598\r\n\r\n \r\n

Cách sửa lỗi:

\r\n– Vào panel hosting xóa các file cached củ trong thư mục: \r\n\r\ntemplates/shaper_minima/less hay/templates/shaper_helix_ii/less\r\n\r\nCú pháp chung:\r\n\r\n/templates/TÊN_THƯ_MỤC/less với TÊN THƯ MỤC là mục hiện thị trên thông báo lỗi.\r\n\r\nChúc bạn thành công!

Vui lòng đăng nhập để bình luận.